Arača

© Luna Jovanović Arača is a medieval Romanesque church ruin located about 12 km north of Novi Bečej, Serbia. It was built around 1230 during administration of the Kingdom of Hungary. ‘Osnova ove impozantne crkve kao i prostorni raspored karakterističan je za franjevačke crkve u prelaznoj varijanti romanogotičkog stila (polukružni, blago prelomljeni luci i uzani, polukružno […]

Read More…