VII XI

” Verovanje da se čovek može opčiniti pomoću odsečene kose ili odsečaka noktiju, rasprostranjeno je širom sveta. Opšta ideja na kojoj ova praznovernica počiva jeste pretpostavka da simpatična veza produžuje da postoji između ljudskog bića i onoga što je nekad bilo deo njegovog tela. Ponekad se odsečena kosa i nokti čuvaju, ne bi li se […]

Read More…

Arača

© Luna Jovanović Arača is a medieval Romanesque church ruin located about 12 km north of Novi Bečej, Serbia. It was built around 1230 during administration of the Kingdom of Hungary. ‘Osnova ove impozantne crkve kao i prostorni raspored karakterističan je za franjevačke crkve u prelaznoj varijanti romanogotičkog stila (polukružni, blago prelomljeni luci i uzani, polukružno […]

Read More…

das Ding/ the Thing/ Stvar

© Luna Jovanović ‘(…) It is only when we can see through THINGs and open ourselves to the reality of flux and fluidity that is ultimately ungraspable and inconceivable.’ Rodin emphasized the importance of seeing “things.” The word “Dinge” (things) occurs over and over again in Rilke’s poems, especially in his later work. But the English […]

Read More…

Ekvivalenti

Sve fotografije iz ove serije možete pogledati na http://www.behance.net/gallery/Equivalents/12082181 ANTI-REALIZAM* ‘Antirealizam polazi od toga da je realizam, slično realnosti, mnogostruk. Odnosno, da  ‘realnošću’ već ovladava skriveni zakon simbolnog, da mi uvek obraćajući se realnosti ulazimo u simbolno (…)ako se vratimo umetnosti, tada antirealizam pokazuje da je delo proizvod subjekta i to ne samo subjekta koji ga […]

Read More…

Offret

  Fotografija je inicijalno bila omaž gravuri Samson i Dalila, renesansnog slikara Andree Mantenje. Ipak, rekla bih da je ovaj autoportret neka vrsta dijaloga sa dotičnom biblijskom pričom koliko i sa mnogim narativima u kojima se kosa pojavljuje kao važan arhetipski objekat. Specifičnije, odsecanje kose u mnogim kulturama vrši se kao čin žalosti, poklanjanje kose […]

Read More…