‘Ma’ – prisustvo odsustva

間 MA Prostor između dva objekata Tišina između dva zvuka Smiraj između dva čina Ma je japanska reč, simbol za estetski i filozofski koncept živog odsustva prostornosti i zvučnosti. Ma je između ovog i narednog, pauza između dva, puna praznina. Istočnjački znalac prilazi odsustvu na drugačiji način  – on u tome vidi potencijal koji je prisustvo samo po sebi. U […]

Read More…