Page 2 of 5

VII XI

” Verovanje da se čovek može opčiniti pomoću odsečene kose ili odsečaka noktiju, rasprostranjeno je širom sveta. Opšta ideja na kojoj ova praznovernica počiva jeste pretpostavka da simpatična veza produžuje da postoji između ljudskog bića i onoga što je nekad bilo deo njegovog tela.
Ponekad se odsečena kosa i nokti čuvaju, ne bi li se sprečilo da padnu u mađioničareve ruke. Često se odsečena kosa i nokti metnu na ma koje tajno mesto, koje ne mora biti hram, groblje ni drvo, mesto koje ne obasjava ni sunce ni mesec, na primer u zemlju ili pod kamen. “

(Frejzer, Zlatna grana – studija o mađiji i religiji)

☽☾

s1m.jpg