‘Ma’ – prisustvo odsustva

間 MA Prostor između dva objekata Tišina između dva zvuka Smiraj između dva čina Ma je japanska reč, simbol za estetski i filozofski koncept živog odsustva prostornosti i zvučnosti. Ma je između ovog i narednog, pauza između dva, puna praznina. Istočnjački znalac prilazi odsustvu na drugačiji način  – on u tome vidi potencijal koji je prisustvo samo po sebi. U […]

Read More…

Klod Kaun: ”Ja” je uvek Drugo, i uvek množina.

‘‘Ispod maske, još jedna maska. Neću se zaustaviti dok ne oljuštim sva lica.”  (Klod Kaun, Aveux non Avenus) Klod Kaun (Claude Cahun) (1894-1954) francuska umetnica i spisateljica, enigmatična i impresivno svestrana figura koja je živela i radila na ostrvu u Engleskoj. Sa svojom družbenicom i saradnicom Masel Mur (Marcel Moore), proizvela je izvestan broj fotografskih […]

Read More…

Kosmička planina i Maču Pikču

 Pojam kosmička planina predstavlja objedinjujući naziv za fenomen izjednačavanja hrama sa središtem sveta. ‘‘Ali u pojedinim tradicijama Kosmos je oblikovan kao planina čiji vrh dodiruje Nebo: gore, gde se Nebo i Zemlja ponovo spajaju, jeste Središte sveta. …Središte je tačno mesto gde se dešava prelom nivoa, gde prostor postaje svet. Stvaranje uključuje preobilje stvarnosti, drugim […]

Read More…