Kopakabana: običaji posvećenja

Kopakabana (Copacabana) Kopakabana je za većinu turista samo mesto iz kojeg je moguće isploviti za prelepo Ostrvo Sunca (Isla del Sol), u početku sam i ja bila jedna od lakomislenih sklona da propustim jedinstvenu posetu i hirovito požurim ka drugoj destinaciji. Verujem da je samo mestimična informisanost uskratila ovom gradiću zasluženu pažnju,  budući da Kopakabana…

Read More