Arača

© Luna Jovanović Arača is a medieval Romanesque church ruin located about 12 km north of Novi Bečej, Serbia. It was built around 1230 during administration of the Kingdom of Hungary. ‘Osnova ove impozantne crkve kao i prostorni raspored karakterističan je za franjevačke crkve u prelaznoj varijanti romanogotičkog stila (polukružni, blago prelomljeni luci i uzani, polukružno […]

Read More…

Szépművészeti Múzeum: Three Women

Szépművészeti Múzeum, Budapest photo: Luna Jovanovic ________________________________________________________ Lucrece /Judith   “Always beneath or above concrete events, I remain a prisoner of this alternative: the world as a real object that dominates me and devours me (like Judith) in suffering and in fear, or else the world as a pure fantasy which dissolves in my hands, […]

Read More…

Grad Kusko (Peru)

” The life of civilized peoples in pre –  Columbian America is a source of wonder to us, not only in its discovery and instantaneous disappearance, but also because of its bloody eccentricity, surley the most extreme ever concieved by an aberrant mind. Continious crime comitted in broad daylight for the mere satisfaction of deified […]

Read More…

Kosmička planina i Maču Pikču

 Pojam kosmička planina predstavlja objedinjujući naziv za fenomen izjednačavanja hrama sa središtem sveta. ‘‘Ali u pojedinim tradicijama Kosmos je oblikovan kao planina čiji vrh dodiruje Nebo: gore, gde se Nebo i Zemlja ponovo spajaju, jeste Središte sveta. …Središte je tačno mesto gde se dešava prelom nivoa, gde prostor postaje svet. Stvaranje uključuje preobilje stvarnosti, drugim […]

Read More…

Žene sa Ostrva Sunca

Ostrvo Sunca (Isla del Sol) Isla de Sol /Ostrvo Sunca/ leži na jezeru Titikaka ( na strani Bolivije) /Titi= puma, Kala = stena/. Na pojedinim delovima ostrva moguće je pronači brojne ostatke hramova Inka i naroda koji su tu bili naseljeni pre Inka. Vrh na kojem smo mi bili smešteni nalazi se na nadmorskoj visini od preko […]

Read More…

Kopakabana: običaji posvećenja

Kopakabana (Copacabana) Kopakabana je za većinu turista samo mesto iz kojeg je moguće isploviti za prelepo Ostrvo Sunca (Isla del Sol), u početku sam i ja bila jedna od lakomislenih sklona da propustim jedinstvenu posetu i hirovito požurim ka drugoj destinaciji. Verujem da je samo mestimična informisanost uskratila ovom gradiću zasluženu pažnju,  budući da Kopakabana […]

Read More…