Natural Bonds, izložba fotografija

Jovanović Luna ”Prostori i veze” Fotografije 2012/13 Complete series:  http://www.behance.net/gallery/Natural-Bonds-(in-progress)/8643379     Complete series:  http://www.behance.net/gallery/Natural-Bonds-(in-progress)/8643379   Fotografije ‘Prostori i veze’ sa izložbe u okviru projekta ‘Introspekcija’, SKCNS FABRIKA:

Read More…