Jesenja ravnodnevnica

 

111

1mm
juče je bio jesenji ekvinocij (lat. aequinoctium: jednakonoćje) , vreme jednakog trajanja dana i noći koje najavljuje smenu godišnjeg doba i nove zakone prirode. U prethrišćansko doba, ovo je bio dan kada su se iznosili plodovi žetve na trpezu u znak zahvalnosti i kao priprema za skromniji period koji nastupa. Priroda ulazi u novi ciklus i čovek joj se prilagodjava. U pojedinim zajednicama, običaj je bio da se izmire nedovršena posla i porodične svadje, sa ciljem zajedničkog opstanka u otežanim uslovima.🍂

6inst.jpg

3m

2insta.jpg

8m

4m.jpg

2m.jpg