Jesenja ravnodnevnica

 

nacvebarok

juče je bio jesenji ekvinocij (lat. aequinoctium: jednakonoćje) , vreme jednakog trajanja dana i noći koje najavljuje smenu godišnjeg doba i nove zakone prirode. U prethrišćansko doba, ovo je bio dan kada su se iznosili plodovi žetve na trpezu u znak zahvalnosti i kao priprema za skromniji period koji nastupa. Priroda ulazi u novi ciklus i čovek joj se prilagodjava. U pojedinim zajednicama, običaj je bio da se izmire nedovršena posla i porodične svadje, sa ciljem zajedničkog opstanka u otežanim uslovima.🍂

2m.jpg4m112m