‘Ma’ – prisustvo odsustva

c3aa42cacf455ccc730bede86134976a

fotografija: Luna Jovanovic

間 MA

Prostor između dva objekata

Tišina između dva zvuka

Smiraj između dva čina

Ma je japanska reč, simbol za estetski i filozofski koncept živog odsustva

prostornosti i zvučnosti.

Ma je između ovog i narednog, pauza između dva, puna praznina.

Istočnjački znalac prilazi odsustvu na drugačiji način  – on u tome vidi potencijal koji je prisustvo samo po sebi. U  tom slučaju, ma je potencijalna tonalnost, potencijalna akcija, interval koji daje oblik celini. U tradicijama Zena, Taoizma i Budizma, praznina ukazuje na prisustvo odsustva: onoga pre forme i pre manifestacije,onoga između što je nemerljivi ne-prostor sam po sebi.

U pauzi između dva nastaje britka tenzija pre narednog koraka – ona puni uvidom i daje  mogućnost povezivanja prethodnog sa budućim, mogućnost doživljaja  toka i poretka.  Ma uspostavlja ‘heijoshin’, smiraj uma.

Kada radim fotografiju, trenutak pre ideje je ono što je prazno samo po sebi, prostor iz kojeg se rađa utisak koji ću uobličiti, iscrtati svetlom. Utisak je sam po sebi, impuls pre uobličavanja utiska je Ma.

Napraviti dobru fotografiju je biti isto to što je na fotografiji. Sagledati novi prostor u kojem se zatekneš je biti otvoren za utisak koji dolazi iz tebe.

U tradicionalnoj japanskoj dramsko – performerskoj umetnosti – kabuki, pauza ispunjena iščekivanjem kakvog velikog vriska ili pokreta smatra se jednom od najvećih veština glumca. Glumac razvija unutrašnje čulo za ma..

Japanski arhitekta Isozaki Arata piše o ma kao o rupi u prostoru i vremenu koja je neophodna za nastanjivanje duhova.

Ideogram koji prikazuje reč ma prvobitno je nastao  kombinacijom dva piktografska znaka – za Mesec i  za kapiju.

‘Nađu se momenti kada su vreme i prostor duboki, a svest o postojanju je nemerljivo pojačana.’ (Šarl Bodler)

 

Luna Jovanović

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s