Ekvivalenti

Sve fotografije iz ove serije možete pogledati na http://www.behance.net/gallery/Equivalents/12082181

ANTI-REALIZAM* ‘Antirealizam polazi od toga da je realizam, slično realnosti, mnogostruk. Odnosno, da  ‘realnošću’ već ovladava skriveni zakon simbolnog, da mi uvek obraćajući se realnosti ulazimo u simbolno (…)ako se vratimo umetnosti, tada antirealizam pokazuje da je delo proizvod subjekta i to ne samo subjekta koji ga stvara, već i subjekta koji ga opaža, čita, doživljava..’

(Nika Radić, Miško Šuvaković – Umetnost kao istraživanje)

u5

DSC_27522m
Luna Jovanovic
svemir2
Left/Levo: Luna Jovanović
Desno/Right: Nebula
trava1
Left: Luna Jovanović
/Right: Ana Mendieta
v11m
@ Luna Jovanović